Kõnetöötlusvahendid

kybi Automaatselt transkribeeritud raadiosaadete brauser

Automaatselt transkribeeritud raadiosaadete brauser on veebirakendus, millega saab raadiosaateid nii kuulata kui ka lugeda – kõnetuvastus muudab heli tekstiks. Rakenduses on esindatud neli raadiojaama (Vikerraadio, Raadio 2, Kuku ja Klassikaraadio) ja iga raadiojaama saatekavast on valitud teatud saated, mida automaatselt transkribeeritakse. Otsingumootoriga saab näiteks teada, kus ja millal mingit konkreetset sõna mainiti, ja kohe seda lõiku ka kuulata.

EKI logoEestikeelne kõnesüntees ressurss META-SHARE'is

Kõnesünteesikeskkond koondab endas eesti keele tekst-kõne sünteesi erinevaid variante, rakendusi, liideseid ja muid materjale, mis sünteesimiseks on loodud. Kuulata saab erinevaid eestikeelseid sünteeshääli ning neid ka alla laadida. Samuti saab alla laadida sünteesi kasutavaid rakendusi nii nutitelefonidele kui ka arvutitele. Proovida saab ka eestikeelset emotsionaalset sünteeskõnet.

EKI logoEesti keele HTS-kõnesüntesaatorressurss META-SHARE'is

Loeb ette eestikeelset teksti.

EKI logo Võru keele HTS-kõnesüntesaator ressurss META-SHARE'is

Loeb ette võrukeelset teksti. Süntesaatori saab alla laadida siit.

EKI logo Uudiste lugeja Androidis ressurss META-SHARE'is

Rakendus loeb eesti keeles ette värskeid uudiseid. Kasutajal on võimalik valida kolme sünteeshääle ja erinevate lugemiskiiruste vahel.

EKI logo Tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija ressurss META-SHARE'is

Teisendab txt- ja html-formaadis tekstid helifailideks ja lisab ePub3 formaadis e-raamatule sünteeskõnes kuulatavad audiofailid. Helindaja ja genereerija Vox Populi koosneb kahest komponendist – tekstide helindajast ja hääldussõnastikust. Nende kahe koostöös ja Eest Keele Instituudi kõnesünteesi kaasates saab kasutaja saadetud tekstifailist sünteeshäälega audiofail.