CLARIN projektist

Aastatel 2008-2010 osales Tartu Ülikool ühena 36 partnerist üle-euroopalises keeleressursside ja -tehnoloogia võrgustikus CLARIN (www.clarin.eu). CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt, mille esimene faas kestis aastatel 2008-2010. Ühena 36 partnerist osales CLARINi võrgustiku loomises Tartu Ülikool.

Projekti CLARIN eesmärk oli teha keeletehnoloogilised ressursid nende valdkondade teadlastele lihtsalt kasutatavaks, tekitades neile suunatud stabiilse, kergesti ligipääsetava ja laiendatava infrastuktuuri juurdepääsuga kõigi Euroopa Liidu maade keeleressurssidele. Hetkel on keeletehnoloogilised ressursid hajutatud neid loonud asutuste alla, nende leidmine nõuab vaeva ja kasutamisvõimalused on vähema tehnilise taustaga inimeste vaatepunktist sageli keerulised. CLARIN on suunatud humanitaar- ja sotsiaalteadlastele, et anda võimalus ka nende valdkondade uurimistöös olemasolevaid keeletehnoloogilisi vahendeid ära kasutada.

CLARINi ettevalmistavas faasis pandi alus ühistele strateegiatele, standarditele, ressursside vormile ja taristu nõuetele, mida võrgustikus osalejad täitma peavad. CLARINi keeleressursside võrgustik moodustub eri projektipartnerite ressursikeskustest, mis ühendub automaatselt teiste partnerite keskuste ja ressurssidega ning milles lahendatakse riigisisesed küsimused (kasutajatebaasi haldamine, selle riigi keeleressursside kättesaadavaks tegemine, omakeelne kasutajaliides jms). Eestis on CLARINi keskuseks Eesti Keeleressursside Keskus.