Keelemängud

Keeleressursside loojatel on iidne komme mängida vabal ajal keelemänge.

Lõbus sõnaseletusmäng (autor Sven Aller) kasutab eestikeelse wordneti andmeid ja kutsub sind sõnu ära arvama.

 ALUSTA SÕNASELETUSMÄNGU!

Allan Loo valmistas oma lõputöös ristsõnageneraatori.

LAHENDA RISTSÕNU

Kas Wordle on tore, aga eesti keel on omasem? Teisedki on nii mõelnud:

SÕNUK  SÕNAR  SÕNUR

 Tahad omale uut nime samadest tähtedest? Kasuta Eesti Keele Instituudis loodud

ANAGRAMMIMASINAT

 

-

Tõsisematel keelehuvilistel on võimalik end proovile panna veebipõhises eesti või võru keele õppes Samesti programmi raames arendatud programmis OAHPA, mis tunneb eesti keele morfoloogiat.

 ÕPI EESTI KEELT!                       ÕPI VÕRU KEELT!

 

 Tudengite lõputööde raames on 2016. aastal valminud Ann Lemberi eesti viipekeele õppeprogramm. Kasutatud materjalid pärinevad EKI viipekeelesõnastikust.

ÕPI VIIPLEMA!

 

Samuti 2016 aasta kevadest pärineb Anneliis Hallingu lõputöö käigus loodud käändeõppemäng, mille abil saab kontrollida nii eesti keele käänete nimetuste tundmist kui ka oma oskust sõnu vastavatviisi käänata. Mängu loomisel on näitelausete saamiseks kasutatud ilukirjanduskorpust ning muidki keeleressursse.

KONTROLLI KÄÄNETE TUNDMIST!

 


 

 

Mõned keelemängud on kahjuks aja jooksul vananenud ja neid saab mängida vaid oma Java nõudeid õgvendades. Seega on kõik uudised värsketest keelemängudest teretulnud!

Eesti keele andmed on lõimitud ka mitmetesse Lõuna-Taani Ülikoolis arendatud grammatikamängudesse, mis kontrollivad sõnaliikide ja lauseliikmete tundmist. Vali sinimustvalge lipu abil eesti keel ja proovi järele oma teadmised eesti keele grammatikast! (Nende mängude käivitumiseks on vajalik paigaldada Java ning seadistada Java turvaseadete tase "Medium" peale või lisada sait (st http://beta.visl.sdu.dk) turvaliste saitide nimekirja.)