Home

ERFi projekt 2014-2020.4.01.16-0134 “Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) ühendatud sisuotsing”

tegevus "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel"

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk:

EKRK kui aastatel 2012-2015 käivitunud riiklikult oluline teadustaristu suudaks koondatult pakkuda humanitaarteadlastele oluliselt rohkem teadusandmeid, kuid vajaka on mõistliku ja tõhusa sisuotsingu teenused nii Eestis kui ka laiemalt CLARINi võrgustikus. Eeldatava funktsionaalsuse saavutamiseks on vaja tegutseda 3 peamises suunas:
1) EKRK pakutavate sisuotsingu teenuste väljaarendamine ning olemasolevate teenuste parendamine ja teenuste pakkumiseks vajalike tingimuste loomine;
2) Digitaalsete keeleandmestike ja –kollektsioonide, arhiivide, andmebaaside ja muu struktureeritud informatsiooni kohandamine ja rikastamine sisuotsingu detailsema ja müravabama tulemuse jaoks;
3) Osaledes Eesti riigi nimetatud riikliku konsortsiumina EL teaduse infrastruktuuri konsortsiumis CLARIN ERIC, on EKRK-l kohustus ellu viia ka CLARINi üldkogul vastu võetud tegevuskava, mille üks ülesandeid on käivitada ühendatud sisuotsing (Federated Content Search, FCS) kõigi võrgustikus teadusandmeid jagavate keskuste vahel.

Tulemus:

EKRK ühendatud sisuotsingu veebiteenus, mis kasutab kohandatud ja rikastatud digitaalseid keeleandmestikke ja -tarkvara ning ühildub CLARINi sisuotsingu teenusega (Federated Content Search, FCS)

Toetuse summa: kokku 716 235 eurot (aastateks 2017-2020)