Keeleressursside õpipajad 28.10.2015

29.-30. oktoobril toimus Tartus AHHAA keskuses konverents "Eesti keeletehnoloogia 2015". Konverentsile eelnesid EKRK korraldatud õpipajad 28. oktoobril.

Õpipajad toimusid kahe rööpse sessioonina:

 

Kell 10-13 õpipajad

  • EstNLTK õpipaja, kus osalejad õppisid eestikeelseid tekste paremini indekseerima ja otsima - lemmade kasutamine indekseerimisel ja otsingul lahendab probleemi, et sõnad võivad olla erinevates vormides. Prooviti ka eestikeelse info eraldamist ja nimeüksuste tuvastamist (NER) jms. Osalejatelt eeldati oskust Pythonis programmeerida.
  • EKRK keeleressursside õigusteemade (litsentsid ja kasutusõiguste valik) õpipajakus käsitleti nii keeleressursside loomise kui ka kasutamise õiguslikku raamistikku. 

 

Kell 14-17 õpipajad

  • Eesti Keele Instituudi õpipaja teemal "EKI-s kasutusel olevad sõnastiku- ja terminibaasisüsteemid EELex ja Termeki - kuidas neid ära kasutada". Oodatud olid huvilised, kes tahaksid oma (eriala)sõnavara ühte süsteemi sisestada.
  • EKRK (Eesti Keeleressursside Keskuse) teenuste kasutamise õpipaja: keeleressursside register META-SHARE, teadusandmete DOI ja korpuste otsimootor KORP.

 

Varasemad õpipajad:

24.04.2015 "Kuidas talletada oma keelevara?"