01.03.2012 Käivitati Eesti Keeleressursside Keskust

1. märtsil toimus Tartus Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) avaüritus, kus kohtusid eesti keele digitaalseid ressursse ühisesse keskkonda kokku koguma hakkavad teadlased Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Keele Instituudist. Üritusele andis kaalu ka eelmisel päeval tehtud Euroopa Komisjoni otsus, millega loodi ametlikult kaheksa Euroopa Liidu riigi vahel konsortsiumi kujul ühine keeleressursside ja –tehnoloogia infrastruktuur (CLARIN ERIC, www.clarin.eu). Loodav keskus hakkab Eestit üle-euroopalises konsortsiumis esindama.