Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat

Raamatus on 4850 mõistet järgmistest valdkondadest: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutseharidus, kõrgharidus, huvi haridus, eripedagoogika, andragoogika, sotsiaalpedagoogika, didaktika, õppevahendid, kooli korraldus, haridusasutused, haridussotsioloogia, kasvatus teaduslik uurimistöö, pedagoogika ajalugu, infotehnoloogia (kui e-õppe alus). Mõnel määral on esindatud ka õppe ja kasvatusega tihedasti seostuvad naaberalad psühholoogia ja filosoofia.

Sõnaraamatu lisas on loetletud praeguse seisuga olulisemaid hariduse ja kasvatuse vallas tegutsevaid ühendusi, asutusi ja infosüsteeme – nii nende täisnimetusi kui ka lühendeid. Teine lisa on sõnaraamatus mainitud teadlaste nimestik.

Nagu enamik eesti oskussõnastikke on ka siinne mitte lihtsalt oskussõnavara seisu kirjeldav, vaid soovituslik sõnaraamat. Esitatakse soovitatavad eesti oskussõnad, mis on töörühmas läbi arutatud ja mille kohta on vajaduse korral nõu küsitud ka kitsamate erialade spetsialistidelt. Inglise, saksa, soome ja vene terminivasted on võetud neis keelis kirjutatud erialakirjandusest ja sõnaraamatuist. Kui ühe mõiste tarvis on seal termineid mitu, siis on piirdutud levinumatega, võtmata seisukohta, kui heaks või halvaks üht või teist neist pidada.