Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Eesti kirjakeele normi alus, suunav ja soovitav sõnaraamat.

Põhiosa sisaldab:

 • üle 53 000 märksõna
 • grammatilist teavet: muuttüüp, muutevormid, erandlikud võrdevormid
 • tsitaatsõnade hääldust
 • kasutusteavet: rektsioon, stiili- ja erialamärgendid
 • vajadusel tähenduse seletusi või sünonüüme
 • näiteväljendeid sõna grammatika või tähenduse iseloomustamiseks
 • märksõnaga seotud liitsõnu ja tuletisi

Kohanimevalimik sisaldab:

 • u 4 500 kohanime
 • hääldust
 • grammatilist teavet: muuttüüp, muutevormid ja kuhu-vormid
 • vajadusel seletusi

Lühendivalimik sisaldab:

 • u 700 lühendit
 • erialamärgendeid
 • lühendi sõnalisi vasteid eesti või mõnes muus keeles (koos tõlkega)
 • vajadusel tähendusvihjeid

Toimetanud Maire Raadik. Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik.

Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.