Sagedussõnastik: ajakirjandustekstide allikad

 

Sageduste arvutamisel olid aluseks järgmised ajalehenumbrid tervikuna.

 • Eesti Päevaleht 04. 10. 1995
 • Eesti Päevaleht 18. 11. 1995
 • Eesti Päevaleht 21. 12. 1995
 • Eesti Päevaleht 03. 02. 1996
 • Eesti Päevaleht 16. 10. 1996
 • Eesti Päevaleht 29. 07. 1997
 • Eesti Päevaleht 05. 12. 1997
 • Eesti Päevaleht 23. 11. 1998
 • Eesti Päevaleht 12. 03. 1998
 • Eesti Päevaleht 05. 11. 1999
 • Eesti Päevaleht 17. 03. 1999
 • Maaleht 15. 08. 1996
 • Maaleht 02. 07. 1998
 • Eesti Ekspress 30. 08. 1996
 • Eesti Ekspress 13.05. 1999
 • Postimees 29. 11. 1995
 • Postimees 07. 05. 1996
 • Postimees 29. 08. 1996
 • Postimees 26. 02. 1997
 • Postimees 07. 04. 1997
 • Postimees 14. 10. 1997
 • Postimees 16. 09. 1998
 • Postimees 08. 01. 1998
 • Postimees 31. 07. 1998
 • Postimees 01. 03. 1999
 • Postimees 01. 10. 1999
 • Postimees 15. 06. 1999